Normale Ansicht

TREND - Přeshraniční ekologická výchova v oblasti ochrany přírody a trvale udržitelného rozvoje v Českosaském


Příroda je ohromující a univerzální učitel - ve své třídě nemá hranic. Nebojte se zúčastnit několika vyučovacích hodin.

(neznámý)

 

Setkávání dospělých 

jedno- a vícedennípřírodovědné exkurze

odborné přednášky na téma ochrany životního prostředí

a přírodyputovní výstava

 

Setkávání dětí a mládež 

evícedenní ekologické vzdělávací programy

 

Vzdělávací programy pro mateřské a základní školy

projektové dny a pracovní skupiny při mateřských a základních školáchvýměna zkušeností a workshopy pro pedagogické pracovníky

 

Vzdělávací nabídky pro rodiny 

ekologické dny / rodinné dílny rodinné túry / rodinné exkurze

 

Doba trvání projektu

01. duben 2009 - 30. duben 2012

 

Partneři projektu

Saská zemská nadace přírody a životního prostředí, Informační středisko Národního parku Saské Švýcarsko, Bad Schandau - vedoucí partner

České Švýcarsko o.p.s. , Krásná Lípa - PP001

Centrum ochrany přírody "Hornolužická pahorkatina" e.V., Neukirch  - PP002

Společnost pro Lužické hory o.s.,  Hrádek nad Nisou - PP003

 

Regiony

Zemského okresu Budyšín

Zemský okres Saské Švýcarsko - Východní Krušnohoří

Liberecký kraj, Ústecký kraj

 

Projekt TREND byl podpořen v rámci podpůrného programu Cíl 3/ Ziel 3 z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj.

 

Contact

Daniela Kotteck

Staatsbetrieb Sachsenforst
Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 B
01814 Bad Schandau

+49 (0)35022 502 56
E-Mail-Kontakt

Další informace o projektu najdete na adrese:

project presentation - February 2013

Touring exhibition: