Normale Ansicht
  • Besucher betrachten ein Model eines Sandsteinfelsens
    KURZER TEXT
  • KURZER TEXT

Výstava

Tam, kde se dříve promítaly filmy, je dnes "v záři reflektorů" krajina regionu Národních parků Českosaské Švýcarsko se svým rostlinstvem a svou zvířenou. Objekt dnešního informačního střediska byl v roce postaven 1953 jako kino. Dnes sedm tematických okruhů provází zvláštnostmi zdejší přírody. Porozumět složitým komplexním přírodním procesům vám mj. pomohou počítačové animace, interaktivní modely nebo audiovizuální prvky. Čeká vás informativní, akční a zaručeně vzrušující atypická výstava.

Zrozena z moře

Tajuplná geologie: Věděli jste, že v pískovci tu a tam dřímají sopečné kužely? Pískovcové a čedičové modely objasňují zajímavá geologicko-historická fakta a desetiminutová počítačová animace ve zkratce přibližuje milióny let dějin vzniku krajiny Labských pískovců.

Život na skále

Štěrbiny, voštiny, rokle - v pískovcových útvarech sídlí, hnízdí, šplhají a ukrývají se nejen nejrůznější druhy živočichů. Seznámíte se s některými typickými živočichy a rostliny tohoto biotopu.

Příroda je změna

Padlé stromy, hustý podrost, vedle mýtina - jak struktura lesa ovlivňuje v něm rostoucí a žijící rostliny a zvířata, od těch nejdrobnějších až po ty největší? Jde o souhru veškerého! Různé vývojové fáze lesa a s nimi se měnící složení vyskytujícího se ptactva jsou jen jedním z příkladů těchto změn.

Mimo stezky začíná svět zvířat

Nejpřísněji chráněnou část národního parku lze navštívit jen po značených stezkách. Divoká zvířata, která milují a vyžadují klid, například datel černý, jelen lesní, rys ostrovid a sokol stěhovavý, citlivě reagují na jakékoliv vyrušení. Sami se budete divit, neboť: To, co v lese uvidíte a zažijete, bude záviset jen a jen na Vás.

Procházka nocí

Černočerná noc - doba spánku? Jak pro koho. Například výr velký, puštík obecný, netopýři nebo plch zahradní se probouzejí teprve po setmění. Vciťte se do jejich „všedního dne“ ve tmě tmoucí.

Ohrožující a ohrožené

Bydliště, zdroj potravy, sportoviště nebo dokonce smetiště - jak daleko či blízko k sobě mají civilizace a příroda? Můžeme přírodu ponechat přírodou? Udělejte si vlastní názor.

Související odkazy