Normale Ansicht
Centrum národního parkuProjektyArchiv projektůInterpretace krajiny v českých a německých chráněných územích

Vypracování a vývoj nástrojů interpretace krajiny v českých a německých chráněných územích

Cílem našeho projektu je transformovat přenos informací mnoha nabídek ekologické výchovy v Českosaském Švýcarsku do skutečné vzdělávací aktivity, která oslovuje, evokuje a vytváří a/nebo upevňuje vztah jednotlivce k danému chráněnému území ve smyslu podpory akceptace. Přeshraniční plán zahrnuje zejména vývoj nových vzdělávacích nabídek v oblasti interpretace krajiny, hodnocení a propojení stávajících nabídek a koncepci a ověření doprovodných nabídek pro obyvatele regionu, v němž školáci žijí. Zvláštním úkolem projektu je přenos know-how mezi Českou republikou a Německem, v jehož rámci němečtí partneři do projektu vkládají metodické a organizační zkušenosti a čeští partneři především několikaleté praktické zkušenosti s interpretací krajiny.

 

Obsah projektu

Projekt je rozdělen do tří pracovních oblastí (modulů).

Modul 1 obsahuje koncepci nových prostředků interpretace krajiny ve školách v oblasti Hradce Králové a v regionu Národního parku Českosaské Švýcarsko. Vyvíjena, implementována a hodnocena je zejména metodika interpretace krajiny. Modul 2 zahrnuje pracovní kroky institucionálního a přeshraničního uspořádání všech vzdělávacích nabídek pro školáky z oblasti chráněného území. V tomto uspořádání a externím hodnocení vzdělávacích nabídek pro školáky v saské části území je na základě metodiky interpretace krajiny vyvinuté v modulu 1 rozvíjeno schéma hodnocení vzdělávacích nabídek, které by v regionu mělo najít trvalé uplatnění. Modul 3 se týká vypracování nabídek správy chráněného území a informačních center ve městech a obcích regionu. Těžiště tohoto modulu spočívá v posílení podpory akceptace chráněného území ve městech a vesnicích regionu nad rámec akcí.


Název projektu
Vypracování a vývoj nástrojů interpretace krajiny v českých a německých chráněných územích

Poskytovatel finančních prostředků
Projekt je podporován Německou spolkovou nadací pro životní prostředí (DBU).

Doba trvání projektu
01.06.2013- 31.05.2015

Partneři projektu
Univerzita v přírodě e.V.

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER
České Švýcarsko o.p.s.

Působnost projektu
Projekt se vztahuje na chráněná území v regionu Národního parku Českosaské Švýcarsko a v jeho okolí.

Contact

Dörte Ackermann

Staatsbetrieb Sachsenforst
Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 B
01814 Bad Schandau

+49 (0)35022 502 53
+49 (0)35022 502 33