Normale Ansicht
Centrum národního parkuProjektyArchiv projektůVícedenní setkávání dětí a mládeže v Českosaském Švýcarsku

Vícedenní setkávání dětí a mládeže v Českosaském Svycarsku

Projekt se věnoval rozvoji a prohloubení spolupráce obou informačních středisek národních parků v Krásné Lípě a v Bad Schandau. Součástí projektu byla společná příprava, realizace a dokumentace programů environmentálního vzdělávání dětí a mládeže. Cílem bylo vzájemné poznání obou regionů a národů. Hlavní témata představovala příroda a její ochrana a společná historie Českosaského Švýcarska.

 

Obsah projektu

Vývoj a realizace vícedenních vzdělávacích programů měly všem dětem a mladým lidem - i sociálně znevýhodněným - na obou stranách hranice poskytnout možnost účastnit se mimoškolních aktivit v Českosaském Švýcarsku a lépe poznat region národního parku.

Akce byly připravovány společně. Realizace probíhala dvojjazyčně, jednotlivé části za podpory druhého partnera.

 

Implementovány byly následující základní kameny projektu:

-Organizace a realizace 5denního environmentálního vzdělávacího programu pro žáky českých a německých základních škol ve věku 5-12 let. Jeho náplní bylo společně zkoumat záhady přírody a včas se zajímat o region sousedů na druhé straně hranice.

-Organizace a realizace dvou setkání skupin Junior Ranger ze Saského a Českého Švýcarska. Obě skupiny Junior Ranger v příslušné sousední zemi strávily den plný zážitků, česká v areálu Waldhusche v Hinterhermsdorfu a německá při sázení stromků v Jetřichovicích.

-Organizace a realizace letního kempu „ZAŽÍT Českosaské Švýcarsko všemi smysly“ pro české a německé děti od 8 do 12 let. Účastníci se vydávali na společnou expedici do Českého Švýcarska, ať už při exkurzích do světa pískovců, při pátrání po netopýrech a zkoumání vodního hmyzu nebo při krátkém zasvěcení do znalosti bylin.

-Organizace a realizace pracovního kempu pro mladé lidi ve věku od 18 do 30 let se zájmem o přírodu a český, resp. německý jazyk. Jeho cílem byla výstavba naučné stezky (rybník pro obojživelníky, mrtvé dřevo jako hnízdiště brouků, sázení stromů, lesní zážitkový parkúr) a příprava akčních stánků pro Evropskou noc netopýrů. Při odborných exkurzích se účastníci od odborníků dozvěděli vše důležité o flóře a fauně Českého Švýcarska. Program doplňovaly jazykové animace.

-Vypracování internetové prezentace projektových aktivit pro vedoucího partnera

 

Pro implementaci prezentace byly vyhotoveny dvojjazyčné vzdělávací a informační materiály.


Název projektu
Vícedenní setkávání dětí a mládeže v Českosaském Švýcarsku

Poskytovatel finančních prostředků
Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe v rámci programu Cíl 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).
www.euroregion-elbe-labe.eu
www.ziel3-cil3.eu

Doba trvání projektu
Projekt byl realizován od 01.05.2013 do 31.10.2013 a prodloužen do 30.11.2013.

Partneři projektu
České Švýcarsko o.p.s. – vedoucí partner (www.ceskesvycarsko.cz)
Saská zemská nadace přírody a životního prostředí

Kooperační partneři
Správy národních parků Saské a České Švýcarsko

Působnost projektu
Region Národního parku Českosaské Švýcarsko

 

Contact

Daniela Kotteck

Staatsbetrieb Sachsenforst
Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 B
01814 Bad Schandau

+49 (0)35022 502 56
+49 (0)35022 502 33