Normale Ansicht

Kulturní sny - Raná výchova dětí kreativně

Nadřazeným cílem projektu Kulturní sny Saského ministerstva kultury je usnadnit dětem přechod z mateřské do základní školy. Záměrem tohoto projektu je vypracování a ověření snazšího přechodu do dalšího stupně vzdělávání pomocí přírodních a ekologických témat.

 

Příkladná realizace proběhla ve spolupráci s Informačním střediskem národního parku, Mateřskou a základní školou města Wehlen (jediná saská škola s konceptem lesní školky) v kulturní oblasti Východní Krušnohoří / Saské Švýcarsko. Přechod dětí do dalšího stupně vzdělávání je koncipován na základě kulturních technik (hudba, tanec, LandArt-krajinné umění, dramatická hra) kontinuálního, interaktivního zabývání se tématy přírody a životního prostředí a na základě doprovodných didaktických materiálů (roční kalendář, lesní kniha).

 

Projekt byl podpořen Saským ministerstvem kultury ve spojení s Nadací Roberta Bosche.

 

Doba trvání projektu

01.10.2011 - 30.09.2013

 

Partneři projektu

Mateřská a základní škola města Wehlen

Contact

Daniela Kotteck

Staatsbetrieb Sachsenforst
Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 B
01814 Bad Schandau

+49 (0)35022 502 56
E-Mail-Kontakt