Normale Ansicht

TransEcoNet - Transnational Ecological Networks in Central Europe Landscapes without borders

Obsah projektu

Chráněná území jako národní parky, přírodní parky nebo biosférické rezervace jsou často izolované „ostrovy“ ochrany přírody, oddělené od sebe málo chráněnými nebo nechráněnými krajinami, dopravními osami nebo sídlišti. Projekt TransEcoNet usiluje o propojení chráněných území a málo chráněných nebo nechráněných krajin nad rámec státních hranic. 16 partnerských organizací ze 6 zemí pracovalo v oblastech dálkový průzkum Země, geoinformatika, ochrana přírody, krajinná ekologie, dějiny architektury a umění, regionalistika a environmentální vědy. Součástí projektu byla analýza a hodnocení krajin s ohledem na topologii, historický vývoj a přírodní a kulturní zdroje.

Na základě analýzy byla vypracována doporučení a strategie udržitelného rozvoje málo chráněných nebo nechráněných krajin a jejich propojení se stávajícími chráněnými územími do nadnárodních ekologických sítí.

Informační středisko národního parku mělo jako zúčastněná ekovýchovná instituce za úkol posílení veřejného uvědomění si přírodního a kulturního dědictví Českosaského Švýcarska zprostředkováním výsledků projektu.

Plánovaná opatření

Těžištěm práce byl vývoj počítačové hry pro školáky na téma proměny krajiny. Naučná hra ovládaná pomocí menu byla představena v rámci projektových dnů s českými a německými školáky v Informačním středisku národního parku.

Děti si hrají pod vedením lektora ekologické výchovy. Úkolem hráče je vybalancovat různé zájmy v rámci plánovacích úvah v regionu Národního parku Českosaské Švýcarsko. Hra je vhodná pro žáky od 7. tříd.

V souvislosti s vývojem hry byly realizovány workshopy pro školáky. Při těchto akcích měla být hra vyzkoušena a dále rozvíjena.

Kromě toho byla v plánu realizace projektově orientovaných akcí na téma proměny krajiny.

Doba trvání projektu

07/2010 - 12/2011


Projekt TransEcoNet byl v podpůrném programu CENTRAL EUROPE nadnárodní spolupráce v rámci priority 3 “Using our environment responsibly” (Zodpovědné chování k našemu životnímu prostředí) spolufinancován z prostředků Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Další partneři celkového plánu (výběr): 

Technická univerzita Drážďany (vedoucí partner)

Veřejně prospěšná společnost České Švýcarsko (o.p.s.) Krásná Lípa

Univerzita J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

Contact

Daniela Kotteck

Staatsbetrieb Sachsenforst
Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 B
01814 Bad Schandau

+49 (0)35022 502 56
E-Mail-Kontakt

Więcej informacji o projekcie znajdziesz na stronie: