Normale Ansicht
Centrum národního parkuProjektyArchiv projektůPřírodní zvláštnosti v Českosaském Švýcarsku

Přírodní zvláštnosti v Českosaském Svycarsku

Projekt se zabýval příhraniční oblastí Českosaského Švýcarska, pro kterou jsou charakteristické národní parky, a zaměřoval se na veřejnost. Cílem projektu bylo přiblížit jedinečnost a vysokou přírodní hodnotu tohoto přeshraničního území zejména místním obyvatelům a zároveň zdůraznit, že region Národního parku Českosaské Švýcarsko navzdory hranici představuje krajinný celek. Jazykové a kulturně-historické bariéry mezi příslušníky obou národů byly odbourávány při setkáváních na téma ochrany přírody.

 

Obsah projektu

Cílem bylo vzájemné poznání účastníků a objevování vlasti. Hlavní témata představovala příroda a její ochrana a společná historie Českosaského Švýcarska. Akce byly připravovány společně, jednotlivé části projektu za organizační podpory druhého partnera a/nebo vybrané aktivity byly organizovány dvojjazyčně s cílem podpořit vzájemné poznání regionů, ale i sousedů.

 

Implementovány byly následující základní kameny projektu:

-Organizace a realizace dvou společných přírodovědných a jazykových exkurzí (na obou stranách hranice) s cílem poznat sousední region, navázat přeshraniční kontakty a přátelství a prohloubit znalosti jazyka sousedů

-Vývoj nových programů environmentálního vzdělávání pro naučnou stezku a bližší okolí Krásné Lípy

-Organizace a realizace přednášek a vytvoření informačních materiálů o fauně Českosaského Švýcarska - konkrétně na témata vlk a rys - pro odborníky i širokou veřejnost, některé z nich formou přírodovědných exkurzí

-Vypracování seznamu akcí v Českém Švýcarsku s působností na veřejnost - čtyř vybraných akcí v příhraniční oblasti se se svými akčními stánky zúčastnil i vedoucí partner projektu

-Organizace a realizace 10 odborných exkurzí do Českosaského Švýcarska (5 v německém a 5 v českém jazyce do sousední země)

-Organizace a realizace dvou rodinných večerů s dvojjazyčnou vzdělávací nabídkou u příležitosti Evropské noci netopýrů

-Vydání dvojjazyčné (česko-německé) publikace „Ptáci regionu Národního parku Českosaské Švýcarsko“

 

V rámci projektu byla pomocí těchto přeshraničních aktivit v oblasti environmentálního vzdělávání rozvíjena a prohloubena spolupráce obou center národních parků v Krásné Lípě a v Bad Schandau.

 

Název projektu
Přírodní zvláštnosti v Českosaském Švýcarsku

Poskytovatel finančních prostředků
Projekt byl podpořen z Fondu malých projektů Euroregionu Elbe/Labe v rámci programu Cíl 3 Evropského fondu pro regionální rozvoj (EFRR).

Doba trvání projektu
Projekt byl realizován od 01.05.2013 do 31.10.2013 a prodloužen do 30.11.2013.

Partneři projektu
Saská zemská nadace přírody a životního prostředí - vedoucí partner
České Švýcarsko o.p.s.

Působnost projektu
Region Národního parku Českosaské Švýcarsko

Contact

Daniela Kotteck

Staatsbetrieb Sachsenforst
Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 B
01814 Bad Schandau

+49 (0)35022 502 56
E-Mail-Kontakt