Lanu - Normale Ansicht
Centrum Parku NarodowegoProjektyArchiwum projektówPrzyrodnicze osobliwości Szwajcarii Czesko-Saskiej

Przyrodnicze osobliwości Szwajcarii Czesko-Saskiej

Projekt zajmował się regionem granicznym Szwajcarii Czesko-Saskiej zdominowanym przez parki narodowe i był kierowany do opinii publicznej. Miał on przybliżyć wyjątkowość i wysoką wartość przyrodniczą tego terenu szczególnie miejscowym, a także udowodnić, że region parku narodowego Szwajcarii Saskiej stanowi krajobrazową jedność mimo podziału granicznego. Równocześnie mają zostać zniesione językowe i kulturowo-historyczne bariery między obydwoma narodami poprzez spotkania na temat ochrony przyrody.

 

Treści projektu

Celem projektu było wzajemne poznanie się uczestników oraz odkrycie własnej ojczyzny. Tematami głównymi były przyroda, jej ochrona oraz wspólna historia Szwajcarii Czesko-Saskiej. Imprezy były przygotowywane wspólnie, poszczególne elementy projektu były organizacyjnie wspierane przez partnera, a/lub wybrane działania organizowane dwujęzycznie, aby wspomóc obustronne poznanie regionu i sąsiadów.

 

Zrealizowano następujące elementy projektu:

-Organizacja i przeprowadzenie dwóch wspólnych wypraw przyrodniczych i językowych (po obu stronach granicy) w celu poznania sąsiedniego regionu, zawarcia kontaktów i przyjaźni i pogłębienia znajomości języka sąsiadów

-Rozwój nowych programów kształcenia przyrodniczego dla ścieżki edukacyjnej i bliskiej okolicy miasta Krásná Lípa

-Organizacja i przeprowadzenie wykładów oraz przygotowanie materiałów informacyjnych na temat fauny Szwajcarii Czesko-Saskiej – w tym przypadku na temat wilka i rysia – dla specjalistów i szerokiej publiczności, niektóre z nich w formie wypraw przyrodniczych

-Sporządzenie listy wydarzeń skutecznych społecznie w Szwajcarii Czeskiej – w czterech wybranych wydarzeniach na obszarze granicznym wziął udział partner główny ze stoiskami promocyjnymi

-Organizacja i przeprowadzenie 10 specjalistycznych wypraw naukowych do Szwajcarii Czesko-Saskiej (po 5 w języku niemieckim i czeskim)

-Organizacja i przeprowadzenie dwóch wieczorów rodzinnych z dwujęzyczną ofertą edukacyjną z okazji Europejskiej Nocy Nietoperza

-Publikacja broszury po niemiecku i czesku „Ze świata ptaków regionu parku narodowego Szwajcarii Czesko-Saskiej”

 

W ramach projektu współpraca ośrodków obu parków narodowych, w Bad Schandau i Krásná Lípa, została rozwinięta i pogłębiona dzięki działaniom w zakresie edukacji przyrodniczej.

 


Nazwa projektu
Osobliwości przyrody Szwajcarii Czesko-Saskiej

Źródło dotacji
finansowane z funduszu małych projektów euroregionu Elbe/Labe (Łaba) w ramach programu Cel3 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)


Czas trwania projektu

Projekt trwa od 01.05.2013 do 31.10.2013, przedłużony do 30.11.2013.

Partnerzy projektu
Saska Fundacja Przyrody i Środowiska (LaNU) - Partner główny

Ceské Švýcarsko o.p.s.

Obszar projektu
Region parku narodowego Szwajcarii Czesko-Saskiej

Kontakt

Daniela Kotteck

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Str. 2 B
01814 Bad Schandau

+49 (0)35022 502 56
+49 (0)35022 502 33
E-Mail-Kontakt