Normale Ansicht

Projekt Řeka Labe - naše společné dědictví

„Ještě stále Labem protéká spousta vody ...“

Voda je život a po tisíciletí protéká v klikatících se říčních tepnách naší krajinou. Labe s četnými přítoky přitom určuje ráz svého povodí, které se rozprostírá na území Německa, České republiky a Rakouska.

 

Řeky přinášejí nebo berou vodu, zaplavují nebo napájejí, nezastavují se před hranicemi, inspirují a v neposlední řadě poskytují domov rozmanitým rostlinám a živočichům. Jsou ovšem i kriticky ohrožené zástavbou a znečištěním a zaslouží si zvláštní pozornost a všímavost.

 

Projekt „Řeka Labe“ umožňuje dětem ve školním prostředí naučit se této všímavosti k tekoucím vodám ve svém okolí a pochopit je. Za tímto účelem přeshraničně spolupracují čeští a němečtí ekopedagogové a vyvíjejí vzdělávací programy pro pojízdné laboratoře, takzvané mobilní ekologické laboratoře.

 

V rámci těchto programů mohou žáci 3. až 12. tříd analyzovat a hodnotit tekoucí vody v okolí své školy a zkoumat ekologické souvislosti. V centru pozornosti přitom stojí otázka: Je v řece všechno? Nebo přesněji: Co všechno je v řece? Tato problematika sahá od evropských směrnic přes chemické průzkumy až k rostlinám a živočichům v a na řekách naší vlasti. Děti se s tužkou, lupou, podběrákem a mikroskopem vydávají po stopách vody.

Kromě toho jsou v projektovém období plánována mnohá česko-německá partnerství škol, v jejichž rámci se konají společné akce zaměřené na poznávání a zkoumání. Projektovými partnery jsou Saská zemská nadace přírody a životního prostředí a Spolek krajina a budoucnost e.V. na německé straně a na české straně ekologická organizace SEVER a město Litoměřice.

 

Projekt „Řeka Labe“ byl jako program Cíl 3/Ziel 3 podpořen z prostředků Evropské unie.

 

Doba trvání projektu

listopad 2010 až říjen 2013

 

Vzdělávací programy vyvinuté v rámci projektu lze v Centru národního parku objednávat i nadále.

Další informace a rezervace vzdělávacích programů:

Daniela Kotteck

Staatsbetrieb Sachsenforst
Nationalpark- und Forstverwaltung Sächsische Schweiz
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 B
01814 Bad Schandau

+49 (0)35022 502 56
E-Mail-Kontakt