Lanu - Normale Ansicht

Projekt „Rzeka Łaba – nasze wspólne dziedzictwo”

„Jeszcze wiele wody upłynie w Łabie ...”

Woda to życie. Już od tysięcy lat przepływa ona przez kręte arterie rzeczne naszego krajobrazu. Łaba, wraz ze swoimi licznymi odnogami, dominuje w swoim dorzeczu, które ciągnie się przez Niemcy, Czechy i Austrię.

 

Rzeki wnoszą lub zabierają wodę, wylewają z brzegów lub poją, nie zatrzymują się na granicach, inspirują i dają schronienie nie tylko licznym roślinom i zwierzętom. Są też jednak silnie zagrożone poprzez prace budowlane i zanieczyszczenia, dlatego zasługują na uwagę i troskę.

 

Projekt „Rzeka Łaba” realizowany w szkołach daje dzieciom możliwość nauczenia się i zrozumienia tej uwagi wobec wód we własnym otoczeniu. W tym celu niemieccy i czescy pedagodzy przyrody współpracują ze sobą ponad granicami i opracowują programy edukacyjne dla ruchomych laboratoriów, tzw. ekomobili.

 

W ramach tych programów uczniowie klas 3-12 mogą analizować i oceniać wody płynące w ich okolicy a także badać ekologiczne powiązania. Istotne jest przy tym pytanie: Czy wszystko jest w rzece? Lub dokładniej: Co jest w rzece? Treść projektu sięga od europejskich wytycznych dotyczących badań chemicznych aż po rośliny i zwierzęta mieszkające w i nad rzekami naszego kraju. Z ołówkiem, lupą, podbierakiem i mikroskopem dzieci badają sekrety skrywane przez wodę.

 

Ponadto w trakcie trwania projektu planowana jest współpraca między wieloma szkołami niemieckimi i czeskimi, w ramach której odbywać będą się wspólne imprezy zapoznawcze i badawcze.

Partnerami projektu po niemieckiej stronie, oprócz Saskiej Fundacji Przyrody i Środowiska (LaNU), jest stowarzyszenie Landschaf(f)t Zukunft e.V., a po czeskiej stronie – organizacja ekologiczna SEVER i miasto Litomierzyce.

 

Projekt „Rzeka Łaba” jest finansowany ze środków Unii Europejskiej jako projekt Ziel3/Cíl3 (Cel3).


Czas trwania projektu

od listopada 2010 do października 2013

 

Opracowane w ramach projektu programy edukacyjne mogą być nadal rezerwowane w Centrum Parku Narodowego.

Dalsze informacje i rezerwacja programów edukacyjnych:

Begegnungs- und Bildungsstätte

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Str. 2 B
01814 Bad Schandau

+49 (0)35022 502 52
+49 (0)35022 502 33
E-Mail-Kontakt