Lanu - Normale Ansicht

Przestrzenie kulturowe – wczesne nauczanie w sposób kreatywny

Nadrzędnym celem programu „Przestrzenie kulturowe” SMK jest ułatwienie przejścia edukacyjnego z przedszkola do szkoły. Celem projektu jest opracowanie i wypróbowanie ułatwionego przejścia edukacyjnego przy wykorzystaniu zagadnień przyrodniczych i środowiskowych.

 

Dla przykładu projekt ten został przeprowadzony na obszarze kulturowym Wschodnie Rudawy / Szwajcaria Saska we współpracy z Centrum Parku Narodowego, placówką dziennej opieki nad dziećmi i szkołą podstawową miasta Wehlen (jedyną szkołą w Saksonii realizującą ideę „szkoły w lesie”). Za pomocą metod czerpiących z kultury (muzyka, taniec, sztuka ziemi [land art], występy teatralne), ciągłej, powtarzającej się pracy z zagadnieniami przyrodniczymi i środowiskowymi oraz specjalistycznych materiałów dydaktycznych (kalendarz roczny, księga lasu) przygotowywane jest przejście na następny etap edukacji.

 

Projekt jest wspierany przez Saskie Ministerstwo Kultury i Fundację Roberta Boscha.

 

Czas trwania projektu

01.10.2011 - 30.09.2013

 

Partner projektu

Placówka dziennej opieki nad dziećmi i szkoła podstawowa miasta Wehlen

Kontakt

NationalparkZentrum Sächsische Schweiz

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Str. 2 B
01814 Bad Schandau

E-Mail-Kontakt