Lanu - Normale Ansicht
Centrum Parku NarodowegoProjektyArchiwum projektówWielodniowe spotkania dzieci i młodzieży w Szwajcarii Czesko-Saskiej

Wielodniowe spotkania dzieci i młodzieży w Szwajcarii Czesko-Saskiej

Projekt ma rozwijać i pogłębiać współpracę ośrodków obu parków narodowych w Bad Schandau i Krásná Lípa. W ramach projektu wspólnie przygotowywane są, realizowane i dokumentowane programy edukacji przyrodniczej dla dzieci i młodzieży. Celem było wzajemne poznanie innego regionu i narodu. Przyroda i jej ochrona oraz wspólna historia Szwajcarii Czesko-Saskiej stanowiły tematy główne.

 

Treści projektu

Opracowanie i przeprowadzenie wielodniowych programów edukacyjnych ma umożliwić dzieciom i młodzieży – także dyskryminowanym społecznie – uczestnictwo w pozaszkolnych aktywnościach w Szwajcarii Czesko-Saskiej oraz lepsze poznanie regionu parku narodowego. Wydarzenia zostały przygotowane wspólnie. Realizacja przebiegła dwujęzycznie, pojedyncze części przy wsparciu partnera.

 

Wdrożone zostały następujące elementy projektu:

- Organizacja i przeprowadzenie 5-dniowego programu edukacji przyrodniczej dla niemieckich i czeskich uczniów szkół podstawowych w wieku 5-12 lat. Program miał na celu wspólne badanie tajemnic przyrody i wczesne poznawanie sąsiedniego regionu.

-Organizacja i przeprowadzenie dwóch spotkań grup młodych strażników leśnych ze Szwajcarii Saskiej i Czeskiej. Obie grupy młodych strażników, zaproszone do sąsiadujących krajów, spędziły pełen wrażeń dzień na terenie Waldhusche w Hinterhermsdorf, a także biorąc udział w akcji sadzenia drzew w miejscowości Jetřichovice.

-Organizacja i przeprowadzenie obozu letniego „POCZUJ Szwajcarię Czesko-Saską wszystkimi zmysłami” dla dzieci z Niemiec i Czech w wieku 8-12 lat. Młodzi uczestnicy wspólnie wyruszyli na odkrywczą wyprawę po Szwajcarii Czeskiej: zwiedzili świat piaskowców, tropili nietoperze, badali owady wodne i odbyli lekcję o ziołach.

-Organizacja i realizacja młodzieżowego obozu pracy dla młodych dorosłych w wieku 18-30 lat zainteresowanych przyrodą i językiem niemieckim lub czeskim. W ramach tego projektu utworzono ścieżkę edukacyjną (staw z płazami, martwe drewno jako miejsce gniazda chrząszczy, sadzenie drzew, leśna ścieżka doświadczeń) i przygotowano stoiska promocyjne z okazji Europejskiej Nocy Nietoperza. Podczas naukowych wypraw eksperci przekazali uczestnikom najważniejsze fakty na temat rodzimej flory i fauny Szwajcarii Czeskiej. Program uzupełniły animacje językowe.

-Sporządzenie internetowej prezentacji działań projektowych partnera głównego

 

Do prezentacji wykorzystano dwujęzyczne materiały edukacyjne i informacyjne.

 

Nazwa projektu
Spotkania dzieci i młodzieży w Szwajcarii Czesko-Saskiej

Źródło dotacji
finansowane z funduszu małych projektów euroregionu Elbe/Labe (Łaba) w ramach programu Cel3 Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR)
www.euroregion-elbe-labe.eu 
www.ziel3-cil3.eu 

Czas trwania projektu
Projekt trwa od 01.05.2013 do 31.10.2013, przedłużony do 30.11.2013.

Partnerzy projektu

Ceské Švýcarsko o.p.s. – Partner główny (www.ceskesvycarsko.cz)
Saska Fundacja Przyrody i Środowiska

 

Partner kooperacyjny

Administracje parków narodowych Szwajcarii Czeskiej i Saskiej

Obszar projektu
Region parku narodowego Szwajcarii Czesko-Saskiej

 

Kontakt

Daniela Kotteck

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Str. 2 B
01814 Bad Schandau

+49 (0)35022 502 56
+49 (0)35022 502 33
E-Mail-Kontakt