Lanu - Normale Ansicht
Centrum Parku NarodowegoProjektyArchiwum projektówInterpretacja krajobrazu na niemieckich i czeskich obszarach chronionych

Opracowanie i dalszy rozwój metod interpretacji krajobrazu na niemieckich i czeskich obszarach chronionych

Nasz projekt ma na celu przekształcenie transferu informacji z wielu ofert kształcenia przyrodniczego w Szwajcarii Czesko-Saskiej w prawdziwe działania edukacyjne, które trafiają do ludzi, zachęcają do podejmowania inicjatywy i budują i/lub utrwalają relację jednostek do danego obszaru chronionego poprzez promowanie akceptacji. Ten projekt ponad granicami obejmuje w szczególności opracowywanie nowych ofert edukacyjnych w zakresie interpretacji krajobrazu, ewaluację i włączanie do sieci istniejących ofert, a także koncepcję i wypróbowanie towarzyszących ofert dla mieszkańców ze środowiska uczniów. Szczególnym celem projektu jest wymiana know-how między Niemcami i Czechami, do której niemieccy partnerzy wprowadzają doświadczenia metodyczne i organizatorskie, a czescy – przede wszystkim wieloletnie doświadczenia praktyczne w interpretacji krajobrazu.

 

Treści projektu

Projekt jest podzielony na trzy obszary robocze (moduły). Moduł 1 obejmuje koncepcję nowych propozycji interpretacji krajobrazu w szkołach w regionie Hradec Králové oraz na obszarze parku narodowego Szwajcarii Czesko-Saskiej. Przede wszystkim opracowywana, wdrażana i oceniana jest metodyka interpretacji krajobrazów. Moduł 2 obejmuje etapy instytucjonalnego i ponadgranicznego zestawienia wszystkich ofert edukacyjnych dla uczniów regionu chronionego. Na bazie tego zestawienia, zewnętrznej ewaluacji ofert edukacyjnych dla uczniów z saskiej części obszaru oraz metodyki przygotowanej w module 1 interpretacji krajobrazu opracowywany jest schemat ewaluacyjny ofert edukacyjnych, który na długi czas ma znaleźć zastosowanie w regionie. Moduł 3 obejmuje sporządzenie propozycji zarządzania terenami chronionymi i stworzenie centrów informacyjnych w miastach i gminach regionu. Istotą tego modułu jest umocnienie działań na rzecz promocji akceptacji obszaru chronionego w miastach i wsiach regionu.

 

Nazwa projektu

Opracowanie i dalszy rozwój metod interpretacji krajobrazu na niemieckich i czeskich obszarach chronionych

 

Źródło dotacji

Projekt jest finansowany przez organizację Deutsche Bundesstiftung Umwelt (DBU).

 

Czas trwania projektu

01.06.2013-31.05.2015

 

Partnerzy projektu

Uni im Grünen e.V.

Centrum für Umweltbildung und Ethik Rýchory-SEVER

Ceské Švýcarsko o.p.s.

 

Obszar projektu

Obszar projektu obejmuje tereny chronione w i wokół parku narodowego Szwajcarii Czesko-Saskiej.

 

Kontakt

Dörte Ackermann

Sächsische Landesstiftung Natur und Umwelt
NationalparkZentrum Sächsische Schweiz
Dresdner Straße 2 B
01814 Bad Schandau

+49 (0)35022 502 53
+49 (0)35022 502 33
E-Mail-Kontakt